Privacy statement

 

OTX Logistics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OTX Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, niet via onze website en ook niet via andere wegen. Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Zakelijke contact- en aflevergegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OTX Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van nieuwsbrief of ad-hoc berichten die van belang zijn voor uw logistieke processen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OTX Logistics BV neemt op geen enkele wijze besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OTX Logistics BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OTX Logistics BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OTX Logistics BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OTX Logistics BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ams.otxlogistics.com.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OTX Logistics BV neemt uw privacy serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ams.otxlogistics.com

 

Deze privacyverklaring kan indien nodig door ons worden aangepast en we zullen veranderingen in wetgeving en jurisprudentie respecteren. Heeft u vragen over ons privacybeleid, aarzel niet om contact met ons op te nemen.