Ons MVO beleid

Ons MVO beleid

OTX Logistics is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We hebben oog voor het milieu en spannen ons in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Deze maatschappelijk betrokken instelling dragen we uit naar de lokale en internationale samenleving. Van onze logistieke partners verwachten we dezelfde maatschappelijk betrokkenheid.

MVO-maatregelen van OTX Logistics

Hoe ziet onze maatschappelijke betrokkenheid er concreet uit? Daar waar we CO2-uitstoot kunnen reduceren, doen we dat. Verder zijn veiligheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijke pijlers in ons personeelsbeleid. Andere voorbeelden van onze duurzame maatregelen zijn:

  • de milieuvriendelijke constructie van onze luchthavenfaciliteiten;
  • het gebruik van groene stroom;
  • Euro 5 en Euro 6 genormeerd wegtransport;
  • onze interne opleidingstrajecten;
  • onze steun aan goede doelen.

OTX Logistics is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. We hebben oog voor het milieu en spannen ons in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.