Onze Voorwaarden

Onze Voorwaarden

Op de werkzaamheden van OTX Logistics BV zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex - Nederlandse organisatie voor Expeditie en Logistiek van toepassing.

Deze algemene voorwaarden, ook wel FENEX-voorwaarden genoemd, gelden als standaardregeling in de rechtsverhouding van individuele expediteurs en hun opdrachtgevers. Zij kunnen gezien worden als de bepalingen van een standaardcontract die onderdeel van de expeditie-overeenkomst uitmaken. Het is algemeen geaccepteerd om bij het sluiten van expeditie-overeenkomsten toepasselijkheid van de FENEX-voorwaarden te bedingen. Een expediteur verbindt zich niet tot het vervoer, maar tot het doen vervoeren van goederen. De expediteur is tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van de vervoersovereenkomsten met de vervoerder. Voor volledige inzage van de FENEX-voorwaarden.

Let op! In de FENEX-voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt. Het is daarom van belang dat de opdrachtgever zelf zorgt voor de verzekering van zijn goederen. Of: dat opdrachtgever de dienstverlener uitdrukkelijk opdracht geeft de goederen voor hem te verzekeren.

Nederlandse expeditievoorwaarden (NL)        

Nederlandse expeditievoorwaarden (GB)        

Nederlandse opslagvoorwaarden (NL)             

Nederlandse opslagvoorwaarden (GB)             

Voorwaarden voor Logistieke activiteiten (NL)

Voorwaarden voor Logistieke activiteiten (GB)

Logistieke Service Voorwaarden (NL)                

Logistieke Service Voorwaarden (GB)