Incoterms

Incoterms

Incoterms 2010 (of internationale leveringsvoorwaarden) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Incoterms regelen de rechten en plichten van de koper en de verkoper.

Incoterms 2010 bevatten (in tegenstelling tot de vorige versie Incoterms 2000) ook de verplichting voor koper en verkoper om alle hulp te verlenen bij het verkrijgen van toelatingen voor veiligheid, zoals het verstrekken van informatie over 'ketenbewaking'.

Inhoud van incoterms

• Wie zorgt er voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten?
• Wie verzorgt het transport en tot waar?
• Wanneer gaan risico's en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper (critical point)?

Er zijn 11 incoterms: 7 voor alle soorten (multimodaal) transport en 4 speciaal voor transport over water.

Voor een duidelijk overzicht Klik hier:
Schematisch overzicht

Wil je meer lezen over de achtergronden van de meest recente incoterms? Download dan onderstaande Powerpoint Presentatie:
Meer informatie