Erkend Luchtvrachtagent

Erkend Luchtvrachtagent

OTX Logistics is conform de Luchtvaartwet als Erkend Luchtvrachtagent geregistreerd in de EU-database onder nummer NL/RA00185-00/0313. Middels deze registratie wil OTX Logistics voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen en bijdragen aan een veilige ontwikkeling van de burgerluchtvaart.

 

 

 

Beveiligingsplan

In het kader van de regelgeving betreffende de beveiliging van de burgerluchtvaart en ten behoeve van beveiliging en bewaking van personeel, materieel, goederen en opstal heeft OTX Logistics een beveiligingsplan in werking gesteld.

 

Beveiligingscontroles

OTX Logistics heeft maatregelen genomen waarmee de toegang tot luchtvrachtzendingen wordt gecontroleerd en deze zendingen tot aan de overdracht aan een andere erkend luchtvrachtagent of luchtvaartmaatschappij worden beveiligd tegen manipulatie door onbevoegden. Voordat OTX Logistics een uitgaande luchtvrachtzending aanvaardt wordt aan de hand van de EU-database vastgesteld of deze wordt ontvangen van een andere Erkende Luchtvrachtagent, een Bekende afzender of geen van deze.Wanneer OTX Logistics er van overtuigd is dat voorgaande beveiligingscontroles naar behoren zijn uitgevoerd draagt ze de luchtvrachtzending vergezeld van de vereiste documentatie over aan een ander Erkend Luchtvrachtagent of luchtvaartmaatschappij.Als OTX Logistics luchtvrachtzendingen aanvaardt waarop niet alle beveiligingscontroles zijn toegepast, ziet ze er op toe dat de zending aan een beveiligingsonderzoek wordt onderworpen.

Trainingsprogramma beveiliging luchtvracht

Als Erkend Luchtvrachtagent heeft OTX Logistics een Beveiligingsadviseur Luchtvracht aangesteld. De Beveiligingsadviseur Luchtvracht is voor de overheid het aanspreekpunt en dient de overheid te kunnen informeren over de getroffen veiligheidsmaatregelen. Daarnaast beschikt OTX Logistics over enkele Controleurs Luchtvracht. Alle medewerkers worden jaarlijks getraind als Medewerker Luchtvracht. Meer informatie over het Nationaal programma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart vind u o.a. via: 

 

Daarnaast kunt u ons natuurlijk altijd benaderen over dit onderwerp en de impact ervan.